Студентське самоврядування
Хмельницького національного університету

Що таке СТУДЕНТСЬКА РАДА ХНУ?

Перш за все – це організація, що на добровільних засадах:

 відстоює та захищає права та інтереси студентів університету;

 ⁃ бере безпосередню участь в усіх сферах суспільного життя університету;

 впливає на перебіг усіх процесів, що відбуваються в університеті;

  організовує різноманітні заходи різного рівня складності;

 ⁃ займається розвитком культурного аспекту студентського життя;

 ⁃ веде активну профорієнтаційну роботу;

 сприяє поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

  інформує студентів про події, заходи, зустрічі, що відбуваються в університеті, рішення адміністрації, Вченої ради ХНУ;

 ⁃ здійснює моніторинг якості навчання серед студентів.

«Студентське самоврядування ХНУ діє на засадах демократичності, законності, виборності, гласності, колегіальності, незалежності, підзвітності, рівноправності усіх його членів та відповідальності перед студентською громадою ХНУ.»

Останні новини